Pastorale Diens: Lidmate 60 en ouer.

Vir ingeskrewe lidmate van ons gemeente van 60 jaar en ouer is daar op Dinsdae beradingsdienste beskikbaar.  Hierdie diens is daargestel om lidmate te help in die hantering van probleme en krisisse wat langs die lewenspad mag opduik.

Skakel gerus vir Piet Coetzer by 051 446 2727 in hierdie verband.