Ons Missie

Ons Missie
As huisgesin van God, is ons bly oor Hom, volg ons Hom, gee ons vir mekaar om en bring ons hulp en hoop aan die wêreld.