Ons is getuies in Jerusalem: die plaaslike gemeente

Lees- en Skryfklasse

Huishulpe wat in Langenhovenpark en omgewing woon, ontvang die  geleentheid om te leer lees en skryf onder leiding van

Cay van der Merwe 083 5010 554 die klasse gaan nou aangebied word by Etienne le Rouxstraat 8 (Rooi 8 op swart hek)

 

Sothodienste

Daar is vir drie Sondae per maand om 15h00 ʼn spesiale erediens vir Sothosprekendes in die Kleinkerk.  Skakel die kerkkantoor vir besonderhede.

Uitreik met omgee

 

Ons probeer op allerlei wyses geleenthede skep vir uitreik na mense in ons  gemeenskap.  Voorbeelde hiervan is die volgende:

Omgee met ʼn blom of plantjie of ʼn klein flessie met iets lekkers daarin:

Elke tweede Sondag is daar geleentheid om ʼn blom of ander klein bewys van omgee,  vergesel van ʼn kaartjie, te neem om vir iemand te gee wat behoefte het aan bemoediging.  Daar is mense nodig wat bereid is om

  • ʼn beurt te neem om hierdie liefdesbewyse gereed te maak vir uitdeel;
  • kaartjies te maak wat die geskenkies kan vergesel;
  • ʼn donasie vir blomme by die kerkkantoor in te betaal (ongeveer R70 per geleentheid);
  • ʼn pakkie lekkers of soetigheid te voorsien wat in ʼn klein botteltjie sal pas, of blikkies waarin ʼn vetplantjie geplant kan word of klein flessies (nie groter as ʼn klein  Jacobs-botteltjie nie) by die kerkkantoor in te gee.

Ons deel op Pinksterdag ‘n Pinkstergroet (’n boekmerkie waaraan ‘n lekkertjie geheg is) met mense in die strate, winkelsentra en parkeerplekke in die omgewing. Mense kan ook in hulle eie straat of meenthuiskompleks so ’n boekmerkie uitdeel. Daar sal gedurende Mei lyste by die kerk beskikbaar wees om jou naam in te vul by watter punt jy wil uitreik. Hou ook die Omgee-nuus en afkondigings dop vir meer inligting.

gedurende Mei lyste by die kerk beskikbaar wees om jou naam in te vul by watter punt jy wil uitreik. Hou ook die Omgee-nuus en afkondigings dop vir meer inligting.

Naaldwerkklasse

Op Donderdae om 14h30 tot 16h00, vergader huishulpe in die Gemeentesentrum waar hulle onderrig in Naaldwerk ontvang onder leiding van  Ina du Plessis (0734195730) en haar helpers.  Hierdie projek help vroue om hul eie klere te herstel, hul tuistes te verfraai en gee vroue die moontlikheid van ʼn byverdienste uit naaldwerk, terwyl hulle ook geestelik opgebou word deur gesprekke en Bybelstudie.