Ons is ook betrokke by projekte in die groter Bloemfontein (Judea)

Sopkombuis

Ons is Woensdagoggende betrokke  by die uitdeel van sop en brood aan die pasiënte van die Bainsvlei-kliniek.
Persone wat daar wil help, kan Nonnie Heyman (0846510106) kontak.

Voedingsprojek (Böhmer-skool)

Ons kry eenmaal per kwartaal geleentheid om vir ʼn week lank pouses toebroodjies en vrugte aan behoeftige leerders by die skool te gaan uitdeel. Volgens die skoolhoof is dit die enigste kos wat baie van hulle op ʼn dag kry.  Ons deel ook aan die einde van die jaar pakkies uit met kos en lekkernye vir Kersfees. Die kontakpersoon vir hierdie projek is Belinda Rossouw  (0723689913)

NGKA Waterbron

Die gemeente is op verskillende  vlakke by die NG Kerk in  Afrika in Waterbron betrokke en ons ondersteun hulle ook finansieel.  Ds. Daniel Moshoaliba  bedien die gemeente. Sy telefoonnommer is 076 789 3465.

VGK Heidedal–Suid: 

Ons skakel ook met VGK Heidedal–Suid en ons  jaarlikse Nagmaalsdiens op Hervormingsondag word saam met hulle gevier.
Ds. Deon Potgieter is die leraar van hierdie gemeente.  Op die foto regs is Ds Deon, sy vrou Alta en hulle twee seuns.

Jeugsorgsentrums

Die gemeente is betrokke by twee Jeugsorg-sentrums. Lidmate kan op persoonlike vlak of deur die skenking van benodigdhede betrokke raak. Kontakbesonderhede:

Huis Amor, Faurelaan 12A, Willows – Trudie Peyper (0762827276) of ds. Riaan Stander (0826658478).

Huis van Omgee, voorheen van Abrahamskraalpad, agter Bainsvlei kliniek (Skakel met René Janse van Vuuren (0823388116) of ds. Riaan Stander (0826658478) .  Hulle het onlangs verhuis na Faurelaan.  Die foto links is by ’n Kerspartytjie geneem en die foto regs toon ’n  groepie van die kinders by die nuwe Huis van Omgee.

Engo Gesinsorg Bloemfontein

ENGO (vantevore KMD) se maatskaplike werker is beskikbaar indien u van haar dienste gebruik wil maak.  Hulle fasiliteer verskeie gemeenskapsprojekte.  As jy bydraes wil maak, kan dit by die kerkkantoor afgegee word. Enige ander navrae kan gerig word aan Estie Smith, die maatskaplike werker  (051522691 en e-pos:  estie@engo.co.za) of  Pieter Miles by 0829671096  of e-pos:  pieter.miles@gmail.com.

Tee skink Nasionale Hospitaal:

Daar word op ʼn gereelde basis tee en toebroodjies bedien aan kankerpasiënte wat by die Nasionale hospitaal op behandeling wag. Ons gemeente neem ook gereeld ʼn beurt vir hierdie liefdesdaad. As jy wil betrokke raak, skakel met René van der Walt by 0825461936.

Suid-vrystaat gesondheidsorg (taxifonds)

Die gemeente voorsien die fondse vir die vervoer van een pasiënt vanuit die Suid-Vrystaat na hospitale in Bloemfontein. Die koste word op die oomblik deur ‘n aftrekorder van ‘n donateur gedek. Hulle benodig van tyd tot tyd hulp met veral mansklere by die afdeling vir geestesgesondheid. Kontakpersoon: Pieter Miles (0829671096 of  pieter.miles@gmail.com ).

Bloem Shelter  (SKuilplek vir haweloses)

Bloem Shelter is ʼn Christelike geloofsorganisasie (NPO) wat skuiling bied aan haweloses in die stad. Behalwe kos en ʼn dak oor hulle koppe, word die evangelie aan hulle verkondig, hulle ontvang berading, lewensvaardighede word vir hulle aangeleer en hulle word gehelp om ʼn werk te bekom. Hierdie huis vervul ʼn onontbeerlike rol in die stad en ons is dankbaar om hulle te kan ondersteun met finansies en ook ons gebede. Besoek gerus hulle webwerf by http://www.bloemshelter.co.za/  of skakel hulle by 0514307880.

Torings van Hoop

Toe die tradisionele Afrikaanse NG kerk lidmate in die middestad van Bloemfontein al minder word, het die Sinodale Sendingkommissie van die Vrystaat besef dat dit tyd is om met ʼn nuwe bediening te begin, naamlik om uit te reik na gebroke en werklose mense in die middestad.

Daarom is ds. De la Harpe le Roux  in Oktober 2008 aangewys om in samewerking met die Tweetoringkerk ‘n NGO in die middestad te plant.

Torings van Hoop Leierskapstigting het daarom in Februarie 2010 tot stand gekom met die visie om die gemeenskap te begelei van kwesbaarheid na vaardigheid. Terselfdertyd het die Tweetoringkerk gemeente ‘n radikale transformasie ondergaan en fokus sedert Januarie 2010 hoofsaaklik in haar bediening op kwesbare en hawelose mense, ongeag taal en kultuur.  Die leuse van die gemeente (‘n variasie op Kol 3:11) lees: “Hier maak dit nie saak of iemand ‘n Afrikaner of Sotho is nie, man of vrou, huiseienaar of haweloos nie.  Maar hier is Christus alles en in almal”.  Op enige gegewe Sondag sal meer as 85% van die mense wat die erediens bywoon, vannag êrens op die straat slaap.

Die gemeente (NGK) staan as’t ware in ‘n ‘simbiotiese verhouding’ (d.w.s. die een kan nie sonder die ander nie) met die NGO (wat breër as die NGK is) om kwesbare en hawelose mense daaraan te herinner dat God hulle nie vergeet het nie.  Dit word gedoen deur daaglikse sopkombuise (gemiddeld bygewoon deur 70+ mense), mediese hulp, verspreiding van klere en komberse, dag- en naguitreike (snags na dames vasgevang in prostitusie), en werkskeppingsprojekte (soos die Thessa program vir kwesbare dames, en die Trots Skoon Bloemfontein werkspanne).  Torings bied ook uiteenlopende geleenthede vir mense om nie net blootgestel te word aan hierdie ander wêreld nie, maar om ook aktief betrokke te raak.

Kontak Ds De la Harpe Le Roux by 0832321051/ dlh@towersofhope.org vir meer inligting