Ons getuig ook in Samaria (Afrika)

Botswana

Ds. TC en Linda du Toit is voltyds by die Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB) betrokke.  Hulle is op Tsabong gestasioneer, maar besoek ook minstens drie keer per jaar die ander twee wyke van die DRCB Kgalagadi, naamlik Werda-Kokotsha (185 km) en Bokspits-Struizendam (287km). Die mense van die Kgalagadi is baie arm  en nie in staat om self ‘n leraarspos te kan dra nie.  Benewens die opleiding aan plaaslike kerkleiers, is die ontwikkeling van ‘n vroeë-kinderontwikkelingsprojek in die Boravast-area vir hulle ‘n hoë prioriteit. Vier VKO-skooltjies het onder hul leiding die afgelope vyf jaar tot stand gekom in die Bokspits-Struizendam-area en die projek het sodanig gevorder dat die Botswana-regering in proses is om in al groter mate daarby betrokke te raak. Dis vir ons ʼn voorreg om deur ons gebede en maandelikse bydraes deel te wees van hierdie bediening. Hulle e-posadres is  tc@dieplan.org.

Namibië: Degnos en Wildevy

DEGNOS staan vir “Diens en Getuienis  Noord-oostelike Streek”. Hulle opereer vanuit Grootfontein in Namibië en is verantwoordelik vir die opleiding van inheemse evangeliste en leraars wat die evangelie aan hulle eie mense in Namibië wil verkondig.  Hulle is ook verantwoordelik vir die indiensopleiding en begeleiding van hierdie leraars in die gemeentes waar hulle werksaam is. Ons gemeente is spesifiek betrokke by Wildevy. Beide die leraars is by DEGNOS opgelei en het  in 2018 gelegitimeer. Regina werk op ’n  paar plase oos van Grootfontein en beman ook die kleuterskooltjie van die plaas Henta in die oggende. Ons gemeente ondersteun hulle finansieel.

(Kontakbesonderhede: ngtsumke@iway.na)