Tot in die verste uithoeke van die aarde

Slowakye (Pierre en Lisa van Vuuren)

Pierre en Lisa van Vuuren doen reeds sedert 1996 sendingwerk in die Slowaakse Republiek, deel van die voormalige Tsjeggo-Slowakye. Hulle werk was aanvanklik grootliks evangelisasie en kerkplanting onder die Sigeuners oftewel Roma, maar die klem het in die laaste  jare verskuif na Bybelvertaling. Die Nuwe Testament is in 2014 uitgegee en tans werk Pierre en ʼn span vertalers aan die Ou Testament. Die doelwit is om binne die volgende twee jaar die volledige Bybel te publiseer. Intussen lei hy steeds ‘n Roma-kerkplanting, nadat twee aan plaaslike leierskap oorgehandig is. Hy kontroleer ook die werk van Bybelvertalers in suidoos Asië. Lisa lei ‘n suksesvolle kinderbediening en gee godsdiensonderrig by ʼn plaaslike skool. Elise (19) is ‘n eerstejaar aan  universiteit en Samuel (16) woon ʼn hoërskool vir kinders van Amerikaanse sendelinge in Duitsland by. Vakansietye staan Elise en Samuel vir Lisa by met die kinderbediening.   

E-posadres: pvanvuuren@twftw.org

Bangkok (Ernst en Betsie Toerien)

Ernst het drie jaar gelede, na 23 jaar van jeugwerk in Rusland, na Bangkok verhuis waar hy tans die jeug van Thailand met die evangelie bedien. Hy dien steeds op die kerkraad van Tyumen in Rusland en bedien hulle van raad waar nodig. Ons ondersteun hulle finansieel en deur ons voorbidding.  Nadja is hulle dogtertjie.

(Kontakbesonderhede Sel: +66970356570  E-pos adres: ernstoerien@gmail.com

Indië: Pastor S. Sam Selva Raj

Brother Sam is besig met verskillende  evangeliese bedienings, waaronder Bybelkor Indië,  ʼn instituut wat Bybelse korrespondensie-kursusse in die Oosterse wêreld versprei.  Die fokus van die Instituut is om basiese kennis oor Jesus Christus deur te gee aan nie-gelowiges en gelowiges. Hulle is ook betrokke by Christelike opvoeding op skoolvlak en onderhou en beman ʼn Christelike skool. Ons gemeente ondersteun die werk finansieel. Kontakpersoon: Pastor S. Sam Selva Raj.

E-posadres: sam@echoofhiscall.org

Geopende Deure

Dis ʼn Internasionale organisasie wat hulp verleen aan die vervolgde Kerk in veral Moslemlande .  Meer as 3 miljoen Bybels en geestelike literatuur word aan die vervolgde Kerk in 50 lande gelewer. Meer as ʼn kwartmiljoen gelowiges word betrek by programme in gevorderde teologiese opleiding en seminare oor dissipelskap. Tans word ook gefokus op noodleniging aan Christene wat deur ISIS vervolg en uit hulle lande verjaag word deur die uitdeel van kos en Bybels asook gemeenskapsprojekte om aan hulle nuwe hoop te gee. Besoek gerus hulle webwerf: www.opendoors.co.za

Gerrie en Arlene Coetzee  in samewerking met SIM

Gerrie en Arlene is tans betrokke by n Internasionale Sendingorganisasie genaamd SIM – Serving In Mission.  Hulle missie is om Suid Afrikaanse kerke te mobiliseer vir wêreldsending. Die nood is veral groot in die mins bereikte mensegroepe in die sg. 10/40 venster aangesien die meeste van die plekke moeilik eeoganklik is vir sendelinge om openlik die Evangelie te verkondig. Verder is dit ook nodig om ander verlorenes in die wêreld te identifiseer en hulle te bedien met die Evangelie soos wat Jesus al Sy dissipels beveel het in Mat 28: 18-20.

Deel van hulle taak is ook om die kerk en belangstellende voorgenome sendelinge toe te rus om die sendingveld te betree – hetsy dit in ´n vêr land is of nader aan die huis. Dit is belangrik dat Christene gewillig, toegerus en voorbereid moet wees vir díe belangrikse taak van die kerk.

Díe werk word gedoen deur opleiding, kursusse, sendingkonferensies en vennootskappe met verskeie sendingorganisasies, lokaal en internasionaal.. Hulle kontakbesonderhede is  arlene.gerrie@gmail.com.

(Selnommers: Gerrie – 067 084 7256  Arlene – 076 446 1407)