Oesnuus Junie 2021

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

 – Handelinge 1:8 –

Die Corona-virus het die wêreld op sy kop laat omkeer en alles is besig om te verander. Dit  het onder meer tot gevolg gehad dat baie dienste, ook die oordra van die evangelie, al hoe meer aanlyn moes plaasvind.  Ook ons plaaslike uitreikaksies het verlede jaar tot ’n groot mate tot stilstand gekom.  Ons is egter dankbaar dat onder meer die lees- en Skryfklasse weer kan voortgaan en die sopkombuis weer gaan funksioneer na die kermis. Nonnie gaan hiervoor al die hulp nodig hê wat sy kan kry.  Skakel gerus die kerkkantoor of vir Nonne by 0846510106 as jy kans sien om sop te kook of te help versprei.

DEGNOS  (Namibië)

Andries Gous getuig met groot dankbaarheid van die Here se voorsiening vir die werk in Namibië. Hy skryf soos volg: “Elke keer wanneer ons uit moedeloosheid dink nou het ons die einde bereik van ’n spesifieke projek, dan gebeur daar goed wat ek as niks anders kan beskryf as God se hand wat aan die werk is”.

  • Hulle het verlede jaar in Oktober besluit dat daar geen Landbouprojekte kan voortgaan nie, want hulle het net nie geld daarvoor nie. Binne twee dae nadat hulle die besluit geneem het kry hulle onverwags en uit die bloute, ’n skenking van N$7000,00 se kunsmis en mieliesaad,. Genoeg saad om uit te deel aan al die gemeenskappe. Die grootste landbouskenking ooit!
  • In Maartmaand was hulle by moed opgee, want daar was net nie meer fondse om met die klein skooltjies voort te gaan nie.  Binne ‘n week daarna kry Andries  ’n oproep van Imago Dei wat hom laat weet dat hulle die grootste gedeelte van die skooltjies se uitgawes gaan befonds met fondse van een van hulle donateurs. Dit was wonderlike nuus, maar daar was nog fondse nodig om die finansiële jaar te voltooi.  Gedurende verlede week kom daar egter ’n oproep van ’n prokureur in Bloemfontein wat hulle in kennis stel van ’n  erflating vir Degnos deur een van hulle kliënte. En dit is groot genoeg dat hulle die werk vir die jaar kan voltooi.
  • So ‘n rukkie terug het die Namibiese NG Kerk blaadjie ’n versoek gerig  vir enige iemand wat dalk ‘n ou trapfiets of twee het wat die waenhuis volstaan en nuwe werksplek soek. Hulle het binne twee weke ’n fiets gekry!  Op die foto langsaan neem Ds. Shotty en Broer Visser van Kanovlei die fiets in ontvangs. Dit is nou ’n gemeentefiets vir gebruik deur die leraar en die jeugwerkers.

Wat ’n groot en Almagtige God is Hy wat sy Koninkryk in stand hou en nie die werk van sy hande laat   vaar nie!

Ds. TC du Toit  (Botswana) kom terug na Suid-Afrika

Ds. TC het amptelik emeriteer en is terug in Suid-Afrika.  Hy gaan steeds die kerk in Tsabong aanlyn bedien, veral met advies op bestuursvlak en onder meer die voorskoolse program en Nehemia opleiding vir kerkleiers.  Hier volg ’n paar brokkies uit TC en Linda se ervarings  van die afgelope drie  maande op die pad.

Teenspoed!

Op pad na Suid-Afrika op Vrydagaand 26 Maart, maak hy die fout om oor  ’n ongemerkte kruising in Mahikeng te ry sonder om stil te hou. Geen padtekens, geen robotte, geen straatligte wat brand nie! Die Hilux het sleg seergekry soos die foto links wys.  Tog is daar groot dankbaarheid dat hulle nie beseer is nie.  Hy getuig verder soos volg hieroor:

“EK dank God dat die meer as 400 000 km op die pad die afgelope 11 jaar in Botswana, baiekeer in die nag met baie diere op die pad, ongelukvry was en my lewe en almal wat met my saamgery het,  beskerm is. Daar was wel talle noue ontkomings, maar die genade van die Here was altyd daar!

Laaste take

Hulle was twee weke gelede in Gaborone waar hy as konsulent namens die Lobatse Ring gepreek het in die DRCB Tlokweng.  Hulle het toe sommer 1,3 ton teëls opgetel vir die kerkgebou op Tsabong.(Foto regs) .

Eindelik op pad terug!

By Ramatlabama Grenspos op 6 Junie 2021, met hulle laaste aardse besittings om te hervestig in RSA.  Hierdie dominee het nie regtig emeriteer nie.  Hy gaan aanlyn voort om die kerk in Botswana te ondersteun deur middel van Zoom en WhatsApp. Hy verdien steeds ons voorbidding en ondersteuning vir die groot werk waarmee hy steeds voortgaan tot eer van die Here en tot uitbreiding van sy koninkryk.

Gerrie en Arlene Coetzee

Gerrie  en Arlene is tans betrokke by twee sendingorganisasies wat persone motiveer vir wêreldsending en opleiding bied aan persone wat geroep word daarvoor. Hulle werk by SIM (Serving in Mission) in die personeelafdeling en  hulle werk meestal van die huis af.  Dit sluit onder meer die volgende in: die beantwoording van navrae, hantering van aansoeke, aanbieding van SIM oriënteringskursusse vir suksesvolle aansoekers, wêreldwye skakeling met sendingorganisasies vir plasing van goedgekeurde sendelinge in die veld waartoe hulle geroep is en die uitstuur van die sendelinge nadat ook gesorg is vir voldoende ondersteuning.

Hulle betrokkenheid by EMI (Engineering Ministries International) behels die opleiding van sendelinge en die aanbied van dissipelskapkursusse.  Dit vind op George in die Suid-Kaap plaas. Gerrie het ook onlangs die oriënteringskursus van nuwe SIM Ambassadeurs, wat geheel digitaal aangebied is, gereël en aangebied saam met kollegas. Die SIM ambassadeurs is  verteenwoordigers van SIM oral oor die land waar hulle SIM bekend maak en kerke mobiliseer vir wêreldsending.

George het ´n groot populasie van Somaliërs/Moslems wat die fokus is van Evangelisasie-aksies. Arlene is tans betrokke by die bediening van Moslemvroue in George en stel haarself ook beskikbaar as  intersessor. Beide Gerrie en Arlene is tans ook besig met ‘n redelik intensiewe kursus in Moslembediening .

 

As jy hierdie Oesnuus, asook vorige uitgawes, aanlyn wil lees, gaan na www.lhpkerk.co.za, kliek op nuus en kies Oesnuus.  Hierdie uitgawe en ook al die uitgawes van Oesnuus 2020 is daar te vind.  Kort nuusbrokkies en gebedsversoeke wat van tyd tot tyd aangestuur word, kan gevind word by Omgee minuut op dieselfde kieslys as die Oesnuus.