Jeug bediening

Jeug bediening

Koördineerder: Monozel Foulds 

Aanbieders:

  • Kleuterkerk: Maretha du Plessis (Voorskools tot Graad R)
  • Kinderkerk: Monozel Foulds (Graad 1 – 3)
  • JOG: Jaco van Tonder (Graad 4 – 7)
  • TvC: Jaco Wiehman (Graad 8 – 10)
  • Belydenisklas: Ds. Leon Oosthuizen en Monozel Foulds (Graad 11)

Missie

Ons missie kan identifiseer word deur drie woorde:

  • Bywoning,
  • Gemaklike atmosfeer en
  • Betrokkenheid

Ons strewe daarna om vir ons jeug ‘n leersame en opbouende omgewing te skep wat vir hulle lekker is. Ons formaat van aanbieding is ‘n gemaklike atmosfeer waar beide leerder en aanbieder tuis voel.

Visie

 “Laat die kindertjies na My toe kom” Lukas 18:16

Jeug aktiwiteite

Daar is ook goeie samewerking tussen ander NG gemeentes om gesamentlike jeug aktiwiteite te reël. Ons het reeds ‘n Jeug Week in April 2020 gehad asook ‘n Lof en aanbiddings geleentheid by ons kerk aangebied.

Ondersteuning:

Ons voel ook sterk daaroor dat ons leerders die vrymoedigheid sal hê om uit te reik na hulle aanbieders vir enige ondersteuning. Ds Leon Oosthuizen asook Monozel Foulds is ook daar vir ondersteuning aan ons jeug.