Lidmaatskap aanvraag

Hiermee gee ek toestemming dat bogemelde data op die databasis van die NG Gemeente Langenhovenpark gestoor mag word