Die finansiering van die gemeente se uitreikprojekte, vorm deel van die kerkraad se begroting.  Dit is egter nie genoeg vir wat ons glo die Here ons roep om te doen nie.

Só is die “Arbeiders vir die Oes” fonds gebore. Lidmate kan, bo en behalwe hulle dankoffers, spesifiek vir die uitreikprojekte van die gemeente bydra. Bydraes kan direk in die kerk se bankrekening inbetaal word met as verwysing ‘Arbeidersfonds’. Alternatiewelik kan ‘n ACB-betaling gereël word met die kerkkantoor.

Bankbesonderhede:  NG Kerk Langenhovenpark

ABSA  (Tjek);

Takkode 632005;

Rekeningnommer: 1570 590 630.