UITREIKE

As huisgesin van God wil ons hulp en hoop bring vir die wêreld.

Daarom reik ons uit na ander in navolging van die Meester se opdrag in Hand.1:8:

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees

in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde.”

Daarom is ons as gemeente betrokke oral waar dit moontlik is. Waar ons nie self kan kom nie, maak ons dit vir ander wat wel kan gaan, moontlik deur ons voorbidding en waar moontlik ook ons finansiële ondersteuning. Die gemeente van Langenhovenpark se missie is dus om Christus op allerlei wyses te verkondig aan almal in   …

Sommige van ons uitreikaksies kan nou weens die inperking nie funksioneer soos tevore nie, maar ons glo dat wanneer die inperking gelig of selfs opgehef word, al ons aktiwiteite weer normaal sal kan voortgaan. Hierdie projekte word deels deur ons gewone begroting gedek, maar ons het ook ’n ekstra fonds, naamlik arbeiders vir die oes wat die begroting aanvul.