Inleiding

Inleiding

UITREIKE In navolging van die Meester se opdrag in Hand.1:8: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde.”   Inleiding Die...

Koninkryksprojekte (wêreld)

  Tot in die verste uithoeke van die aarde Indië: Pastor S. Sam Selva Raj Brother Sam is besig met verskillende evangeliese bedienings, waaronder Bybelkor Indië,  ʼn instituut wat Bybelse korrespondensie-kursusse in die Oosterse wêreld versprei.  Die fokus van die...

Koninkryksprojekte (Samaria)

Ons getuig ook in Samaria (Afrika) Botswana Ds. TC en Linda du Toit is by die Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB) betrokke.  Hulle woon in Welkom, maar bedien steeds die Kgalagadi in Botswana digitaal en is ook nog betrokke by die DRCB se Training &...